Cần làm gì để giúp đỡ bệnh nhân trầm cảm

Gud

Tâm hồn đẹp Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Huy Hoàng

Trước hết, mình chia sẻ bài viết này với mục đích chính là mong muốn giúp những người có người thân hay bạn bè đang bị trầm cảm có thêm một phần thông tin (hi vọng là bổ ích) để hiểu hơn về căn bệnh này, và nếu có thể thì giúp đỡ họ một cách hiệu quả hơn trong quá trình điều trị. Bên cạnh đó, mình cũng hi vọng có thể giúp các bạn đang phải chống chọi với trầm cảm cảm thấy không quá cô đơn trong hành trình khắc nghiệt mà mình và các bạn đang phải trải qua.

Bên cạnh đó, mình cũng hiểu rằng rất nhiều người trong số chúng ta có những lúc cảm thấy bản thân mình là một gánh nặng cho bạn bè và người thân và do đó thay vì bày tỏ mong muốn được…

View original post 3,286 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s