Đố kỵ

Viết hay quá (y)
Lúc nhỏ mình có đố kị ko nhỉ?
Ko nhớ nữa :p
Nchung từ khi trưởng thành, mình k có cảm giác ghét ai đó vì họ hơn mình cho lắm.
Sống k tệ, há há
Ngay cả bây giờ, k bằng ai, nhưng thôi tất cả do mình thôi.

Khải Đơn

Hôm nay, một cái status sượt qua tôi, đại ý nói: em thi đậu, em vui vì bạn em rớt. Cũng không có gì nghiêm trọng khi trẻ nhỏ nói vậy.

Nhưng cảm xúc đó có thể nảy nở thành một thứ khác.

Thật kỳ lạ, một con người luôn học về điều đố kỵ nhanh hơn phần lớn những thứ khác trong đời. Một đứa em luôn đố kỵ với anh trai, chỉ vì anh nó làm mọi việc giỏi, và thường giải quyết mọi thứ thấu suốt. Một người học, luôn khó ở với đứa bạn luôn dẫn đầu trong lớp. Một đứa trẻ, không thể chịu nổi việc bạn nó có nhiều hơn một túi kẹo mỗi ngày khi đến trường.

Lòng đố kỵ nảy mầm và bắt rễ ngay khi một linh hồn biết so sánh. Sợ mình yếu hơn, sợ mình dở hơn, sợ mình…

View original post 1,454 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s